top of page

הצהרת נגישות

אנו ב- YoninoY תכנון גינות חכמות מודעים לתועלות המרובות של הגינון לכלל האוכלוסיות, ומחויבים לשוויון, אי אפליה ושרות נגיש לקהלים מגוונים.

אנו שואפים לספק אתר שהינו מונגש לפי ההנחיות של של ה-WCAG 2.0 לרמה AA. הנחיות אלו מסבירות כיצד להנגיש אתרי אינטרנט לאנשים בעלי מוגבלויות, ולהפוך את חווית המשתמש לקלה ונעימה עבור כולם. אנו מעניקים חשיבות גדולה להנגשת האתר וכלל שירותינו ועושים מאמצים בכדי לשפר ולהפוך את כולם לנגישים, אך זה לא תמיד פשוט. בשל האופי הדינמי של האתר ייתכן שיהיו אלמנטים שאינם מונגשים עדיין.  

נשמח להשתפר ולסייע ככל שנוכל, ונשתדל לענות לפניות בהקדם האפשרי ומקסימום תוך 5 ימי עסקים 

לפניות בנושא נגישות:  yoni.nadra@gmail.com
או דרך הכפתור צור קשר ממש כאן למטה

מדיניות פרטיות

מאחר שיונינוי תכנון גינות חכמות (להלן "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשם ובכתובת, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה פנית ועוד.

כללי

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.
מאגר המידע. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

רישום לשירותים

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

  • לאפשר שימוש בשירותים השונים שבאתר

  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.

  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

  •  לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.

  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

השימוש במידע

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
• אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;
• במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
• אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
• אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
• אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

מסירת מידע לצד שלישי

אתר החברה משתמש ב"עוגיות"  לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת "עוגיות". אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

עוגיות "cookies"

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

אבטחת מידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
yoni.nadra@gmail.com  פנייה כזאת יש להפנות אל: יונית נדרה
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

הזכות לעיין במידע

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

שינויים במדיניות הפרטיות

bottom of page