מושב דבורה (בתענ"כים)
...לפני
...לפני
בעבודה
בעבודה
דגניים ברוח
דגניים ברוח
סוכת-גפנים ונדנדה
סוכת-גפנים ונדנדה
מחסן אחרי יישון של שנה וצביעה
מחסן אחרי יישון של שנה וצביעה
אביב
אביב
מבט מהבריכה
מבט מהבריכה
מבט אל הגזיבו
מבט אל הגזיבו
שביל אחורי
שביל אחורי