בית פרטי גבעת עדה
מבט מפינת הישיבה
מבט מפינת הישיבה
ספיח של ורבנה ארגנטינית
ספיח של ורבנה ארגנטינית
שער הכניסה
שער הכניסה

פודרית נאה

גינה בתחזוקה והשקייה מינימליים
גינה בתחזוקה והשקייה מינימליים
הבקשה: צבעי פסטל שקטים
הבקשה: צבעי פסטל שקטים