בית פרטי חדרה
לפני
לפני
שטח צר ביותר שהוקצה לשתילה
שטח צר ביותר שהוקצה לשתילה
שתילה סתווית
שתילה סתווית
מבט אל אחורי הבית
מבט אל אחורי הבית

ליצ'י והדרים שונים

הגינה בקיץ
הגינה בקיץ
נדנדה בשילוב סוכת טיפוס לגפן
נדנדה בשילוב סוכת טיפוס לגפן
שילוב של עשבוניים ובני-שיח
שילוב של עשבוניים ובני-שיח
מבט מלמטה ממדרגות הכניסה
מבט מלמטה ממדרגות הכניסה
מבט מחדר השינה הראשי
מבט מחדר השינה הראשי